Błędy w ceramice

50 najczęstszych błędów w ceramice.

Witam. Dawno nie pisałem. Wszyscy odpoczęli. Uzbierała się jednak spora grupa nowych ceramików stąd ten artykuł. Znalazłem w mądrych książkach kilka podstawowych ciekawych systematyk błędów popełnianych podczas prac związanych z ceramiką. Mając „trochę” swojego doświadczenia zdecydowałem się podzielić się tą wiedzą z tymi, którzy tworząc ceramikę nie zdążyli jeszcze tych wszystkich błędów popełnić. Np. niech takim przykładem błędu będą przeciekające naczynia.  Opisy w artykule dotyczą oczywiście błędów podstawowych. Gdyby przytrafiły się Wam jakieś błędy, które nie zostały tu opisane zawsze sugeruję zadać pytanie w grupie ceramicznej np. Ceramika – wzajemne wsparcie

Kilka moich podstawowych spostrzeżeń:

  • Błędy popełniamy wszyscy, ważne aby je analizować i unikać w przyszłości. Uczmy się na swoich błędach!

  • Trudno uczyć się od doświadczonych ceramików ponieważ nikt nie lubi się swoimi błędami chwalić – w końcu nie ma czym.

  • Niedoświadczony ceramik nie powinien się wstydzić swoich błędów bo to nie wstyd tylko brak wiedzy – trzeba pytać! Wstyd ogranicza zdolność uczenia się!

  • Lepiej, taniej i szybciej jest uczyć się na cudzych błędach niż na swoich!

  • W zasadzie błędy możemy popełnić na każdym etapie procesu.

  • Błędy popełnione w trakcie pracy mogą się sumować.

  • W wielu przypadkach to co jedni postrzegają jako błąd dla innych może być efektem pożądanym. Napiszę o tym. Często można powiedzieć, że coś co jest błędem było dla nas efektem zamierzonym. W końcu to tylko autor wie co chciał osiągnąć.

  • Popełnianie błędów to normalny proces nabywania doświadczenia. Jak mówi stare porzekadło: „…. mistrz to ten, który popełnił więcej błędów niż uczeń podjął prób…”

Błędy