Wprowadzenie do ceramiki

Wprowadzenie do ceramiki 1
Wprowadzenie do ceramiki – szkolenie i warsztaty mające na przekazanie informacji umożliwiających nabycie praktycznych podstaw do wykonywania prac ceramicznych na przyzwoitym poziomie.
Wprowadzenie do Ceramiki: Przegląd ceramiki jako formy sztuki. Wyjaśnienie różnych rodzajów gliny. Przedstawienie podstawowych technik ręcznego formowania (szczypanie, tworzenie z wałeczków, budowa z płatów z płatów). Bezpieczeństwo i Higiena: Ważność bezpieczeństwa w pracowni ceramicznej. Prawidłowe obchodzenie się z gliną i narzędziami. Używanie indywidualnego sprzętu ochronnego (PPE). Wprowadzenie do Szkliwienia: Wyjaśnienie roli szkliw i ich zastosowania. Przedstawienie technik szkliwienia (zanurzanie, malowanie, natrysk). Środki ostrożności przy pracy ze szkliwami. Podstawy Obsługi Pieca Ceramicznego: Przegląd komponentów pieca. Załadunek i wyładunek pieca. Cykle wypału i kontrola temperatury. Omówienie cykli wypału i zakresów temperatur. Krzywe wypału i ich znaczenie dla właściwego wypalenia ceramiki Dzień 2 ( 6 godzin) Ćwiczenia z Technik Ręcznego Formowania: Praktyczne ćwiczenia szczypania, tworzenie z wałków i konstrukcji z płata. Tworzenie prostych form ceramicznych (kubki, miski, talerze). Ćwiczenia ze Szkliwienia: Uczestnicy szkliwią swoje ręcznie wykonane prace. Dyskusja na temat aplikacji szkliw i estetyki. Wprowadzenie do Ręcznego Kręcenia na Kole Garncarskim: Budowa koła garncarskiego. Przedstawienie technik centrowania i kręcenia. Praktyczne ćwiczenia na kole.