Szukaj

Błędy w ceramice

50 najczęstszych błędów w ceramice.

Witam. Dawno nie pisałem. Wszyscy odpoczęli. Uzbierała się jednak spora grupa nowych ceramików stąd ten artykuł. Znalazłem w mądrych książkach kilka podstawowych ciekawych systematyk błędów popełnianych podczas prac związanych z ceramiką. Mając „trochę” swojego doświadczenia zdecydowałem się podzielić się tą wiedzą z tymi, którzy tworząc ceramikę nie zdążyli jeszcze tych wszystkich błędów popełnić. Np. niech takim przykładem błędu będą przeciekające naczynia.  Opisy w artykule dotyczą oczywiście błędów podstawowych. Gdyby przytrafiły się Wam jakieś błędy, które nie zostały tu opisane zawsze sugeruję zadać pytanie w grupie ceramicznej np. Ceramika – wzajemne wsparcie

Kilka moich podstawowych spostrzeżeń:

 • Błędy popełniamy wszyscy, ważne aby je analizować i unikać w przyszłości. Uczmy się na swoich błędach!

 • Trudno uczyć się od doświadczonych ceramików ponieważ nikt nie lubi się swoimi błędami chwalić – w końcu nie ma czym.

 • Niedoświadczony ceramik nie powinien się wstydzić swoich błędów bo to nie wstyd tylko brak wiedzy – trzeba pytać! Wstyd ogranicza zdolność uczenia się!

 • Lepiej, taniej i szybciej jest uczyć się na cudzych błędach niż na swoich!

 • W zasadzie błędy możemy popełnić na każdym etapie procesu.

 • Błędy popełnione w trakcie pracy mogą się sumować.

 • W wielu przypadkach to co jedni postrzegają jako błąd dla innych może być efektem pożądanym. Napiszę o tym. Często można powiedzieć, że coś co jest błędem było dla nas efektem zamierzonym. W końcu to tylko autor wie co chciał osiągnąć.

 • Popełnianie błędów to normalny proces nabywania doświadczenia. Jak mówi stare porzekadło: „…. mistrz to ten, który popełnił więcej błędów niż uczeń podjął prób…”

 • Błędy w ceramice i nie tylko mądrze przeanalizowane dają nam ogromną wiedzę…

Rodzaje błędów w ceramice

Błędy w ceramice możemy rozpatrywać w zależności od etapu, na którym zostały popełnione. Możemy rozróżnić błędy:

 • na etapie przygotowania mas ceramicznych
 • w trakcie przygotowania wyrobu
 • powstające podczas wypału na biskwit
 • występujące podczas zdobienia
 • powstające podczas wypału szkliwiącego

Warto zwrócić uwagę, iż błędy się sumują i mają tendencje do eskalacji. Tak więc np. błędy na etapie przygotowania masy ceramicznej będą miały wpływ na wynik kolejnych faz procesu. Dla uniknięcia błędów niezbędna jest znajomość wszystkich stadiów powstawania produktu i ich wzajemna zależność. Dopiero wtedy bowiem będziemy mieli możliwość ich pełnej analizy w celu ich wykluczenia i uniknięcia w przyszłości

Błędy w ceramice poszukiwanie i eliminacja

W tym miejscu będziemy starać się pokazywać artykuły opisujące poszczególne procesy i najczęstsze błędy w ceramice powstające w ich takcie. Będziemy również próbowali przybliżyć przyczyny ich powstawania i sposoby ich unikania. Mamy nadzieję, iż takie podejście pozwoli bardziej efektywnie pracować z wyrobami ceramicznymi i unikać nieprzewidzianych trudności. Zachęcamy również do umieszczania na forach ceramicznych błędów powstałych podczas procesów ceramicznych. Umożliwi to ich identyfikacje, pozwoli na analizę przyczyn ich powstania i znalezienie sposobu ich uniknięcia. Tylko systematyczna analiza procesu pozwala na dojście do trwałych i zadawalających rezultatów.

Błędy w ceramice

Masz problem? Szukasz porady?