Pomiary temperatury w piecu

Pomiary temperatury w piecu. Stożki, pierścienie, termopary, pirometry. To druga część artykułu o pomiarach temperatury. Część bardziej techniczna. W technologii ceramicznej pomiary temperatury i ogólnie ilości dostarczanej energii cieplnej mają krytyczne znaczenie. Przedstawię pobieżnie kilka aspektów, które moim zdaniem należy wziąć pod uwagę. Uprzedzam! Artykuł chyba dla wąskiej grupy ludzi, którzy: dysponują piecem mają przynajmniej […]

Technika

W tym miejscu będziemy opisywać techniczną stronę “działalności ceramicznej”