Pomiary temperatury w piecu

Pomiary temperatury w piecu. Stożki, pierścienie, termopary, pirometry. To druga część artykułu o pomiarach temperatury. Część bardziej techniczna. W technologii ceramicznej pomiary temperatury i ogólnie ilości dostarczanej energii cieplnej mają krytyczne znaczenie. Przedstawię pobieżnie kilka aspektów, które moim zdaniem należy wziąć pod uwagę. Uprzedzam! Artykuł chyba dla wąskiej grupy ludzi, którzy: dysponują piecem mają przynajmniej […]

Procedury suszenia gliny cz.III

suche figurki gliniane

Opis procedur i sposobów suszenia wyrobów ceramicznych z gliny przed wypaleniem biskwitu. Trzecia część cyklu dotyczącego suszenia.

Suszenie wyrobów z gliny cz.II

O suszeniu wyrobów ceramicznych przed wypałem. Czym jest glina? Właściwości wody. Wstęp do zrozumienia mechanizmu suszenia gliny.